Stali ste sa dedičom a s majetkom ste zdedili aj dlhy, ktoré váš zosnulý príbuzný za svojho života urobil. Je teraz na vás sa rozhodnúť, ako sa k takémuto dedičstvu postavíte. Hodnota zdedených dlhov by však nemala byť nikdy vyššia ako hodnota zdedeného majetku. Je to zásada, ktorá sa uplatňuje v rámci dedičského konania. To znamená, že takéto nevýhodné dedičstvo by nemalo byť nikomu na ťarchu.

Môžete ho odmietnuť?

Aj to je jedna z možností, mali by ste to však stihnúť do určitého obdobia. Konkrétne by to mal byť mesiac do doby, než ste boli o tom všetkom notárom upovedomení. Ak sa chcete vyhnúť vymáhaniu pohľadávok, mali by ste teda zvážiť toto rozhodnutie.

Čo, ak je dlh menší ako hodnota zdedeného majetku

V prípade, že sa rozhodnete zbaviť tohto dlhu, odmietate celé dedičstvo, nie je možné si napríklad ponechať zdedený majetok a časti dlhov sa zriecť. Vaše rozhodnutie je nezvratné, nemožno ho neskôr meniť. Pochopiteľne neodvolateľnosť vášho rozhodnutia platí aj v opačnom prípade, teda ak dedičstvo prijmete. Tu je dobré si občas prečítať aj pripravenú zmluvu o prevode nehnuteľnosti, na ktorú máte nárok, ak ste zdedili takýto majetok. Všetko radšej komunikujte s odborníkom.

Prečo môže byť dedičstvo zadlžené

Nikto z nás asi nemá patent na dokonalý a jednoduchý život. Ani vaši predkovia a blízki, ktorí tu už nie sú, to nemuseli mať ľahké. Dlhy vyplývajúce z mnohých rôznych bankových produktov narobia neraz veľa nepríjemností. Zadlžiť sa v banke vďaka spotrebiteľskému úveru, čerpať hypotéku či úver zo stavebného sporenia na potrebnú rekonštrukciu bytu alebo kúpené auto na leasing, je dnes bežné všade.

V prípade smrti dlžníka sa informuje ale veriteľ a viaceré spoločnosti si to vopred poistia, poistením schopnosti splácať v prípade úmrtia. Tu dlh potom uhradí konkrétna poisťovňa. Je to možno nepríjemné, no aj tu by ste mali myslieť a zvážiť všetky možnosti, najmä v prípadoch, ak máte vyšší vek, alebo podlomené zdravie.

Foto: pixabay.com