Máte pocit, že svet financií je pre vás úplne neznámym pojmom a pre jeho pojmom a pre jeho pochopenie by ste potrebovali minimálne dve vysoké školy a ďalšie samoštúdium? V podstate nejde až o tak náročné pojmy, preto by bolo pre vás dobré vedieť, čo niektoré z nich znamenajú. Obzvlášť, ak sa chystáte požiadať o úver či pôžičku, alebo sa iným spôsobom stať súčasťou. Pojem, ktorý by ste mali vedieť a poznať jeho fungovanie, je centrálny register dlžníkov.

Centrálny register dlžníkov je informačným systémom nielen národného, ale aj nadnárodného charakteru. Mali by ste vedieť, že jeho služby nie sú určené len pre spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné služby alebo poisťovne, no aj pre vás. V tomto informačnom systéme nájdete údaje o nesplatených finančných záväzkoch. V centrálnom registri dlžníkov sú však záznamy nielen o súkromných osobách, ale aj ekonomických subjektoch. Môžete sa tak dopredu presvedčiť, či spoločnosť, do ktorej sa chystáte investovať alebo od nej požičať, nemá určité vám nevyhovujúce problémy. Avšak, platí to aj obrátene a hocikto si môže preveriť aj vás.

Ak chcete využívať služby centrálneho registra dlžníkov, musíte sa do tejto služby zaregistrovať, zaplatiť registračný poplatok a stotožniť sa s pravidlom, že vaša IP adresa je po celý čas využívania systému monitorovaná. Ide predovšetkým o ochranu údajov a toto opatrenie má zabrániť zneužitiu informácii v systéme. V súčasnosti už môžete služby centrálneho registra dlžníkov využívať aj v prípade, že ste vlastníkom malej či strednej firmy. Môžete si tak preveriť potenciálnych partnerov, klientov, konkurenciu.

Centrálny register dlžníkov, ako už bolo spomenuté, je nadnárodným informačným systémom. Znamená to, že údaje sú prístupné aj za hranicami vašej krajiny. Ak má teda niekto nesplatené finančné záväzky a bude ich chcieť vyriešiť v zahraničí, nevyhne sa tomu, že údaje budú cestovať s ním. Všetky tieto informácie majú zabrániť alebo obmedziť zlé a nevýhodné investovanie ekonomickým subjektom.