Poznáte to. Nemuselo sa to stať vám, ale videli ste to v televízii alebo čítali v tlači. Zdravý človek má prácu, rodinu a všetko je v poriadku, až kým sa nepritrafí niečo zlé. Nešťastie, úraz a následky sú dlhodobé.

Dôjde k pomalému poklesu životného štandardu, lebo výpadok príjmu v dôsledku dlhého obdobia liečenia je taký veľký, že by ho pocítil azda aj Chuck Norris. Ako predísť tomuto hororovému scenáru? Odpoveď je pomerne jednoduchá – úrazové poistenie, aby ste mali istotu.

Život už veľakrát dokázal pravdivosť ľudového výroku „náhoda je blbec“. Lebo ona naozaj je “blbá” a kedykoľvek sa vám môže pritrafiť. Je preto dobré mať úrazové poistenie pre všetky prípady. Keď navštívite poisťovňu ERGO osobne, poistenie nájdete dokonca vo viacerých variantoch – pre jedného dospelého, pre jedno dieťa, pre dve dospelé osoby, či poistenie celej rodiny (až do piatich detí). Poistenie zároveň myslí aj na samostatne vychovávajúcich ľudí a ich ratolesti.

Poistenie je možné uzavrieť už od dovŕšenia dvoch týždňov a poistení môžu byť až do veku 80 rokov. Ako vidieť už z týchto slov, ide o veľmi flexibilné poistenie, ktoré nerobí rozdiely. Stačí preto navštíviť poisťovňu ERGO osobne a vypracujú pre vás najlepšiu ponuku.

Načo je dobré mať úrazové poistenie?

Bežne síce o tom neuvažujete, ale dennodenne podstupujete riziká, ktoré majú potenciál byť škodlivé či dokonca až smrteľné. Zoberte si také šoférovanie auta – aktivita, bez ktorej si moderný človek už ani nevie predstaviť život. Táto činnosť však zahŕňa riziká.

Stačí sa pozrieť na štatistiky dopravných nehôd alebo aj bežné večerné správy na komerčných televíziách. Tie vám neustále prinášajú správy o dopravných nehodách a ľudskom nešťastí. Alebo bicyklujete? Športujete? Opravujete čosi na dome alebo máte zamestnanie zahrňujúce fyzickú prácu – a teda aj riziko, že sa vám niečo môže stať?

Pokiaľ nie ste adeptom na Darwinovu cenu, tak riziko síce nie je extrémne, ale stále sú tieto činnosti súčasťou vašich životov a nesú v sebe isté riziká. Samozrejme, nemôžete teraz ostať doma a vyhýbať sa možnému riziku, musíte predsa žiť. A, mimochodom, aj doma na vás môže spadnúť luster. Preto je pre každý životný prípad dobré mať istotu, keby vás postretla oná „náhoda blbec“ a niečo sa vám stalo.

Načo je teda dobré úrazové poistenie? Napríklad na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti po úraze. Pomôže v prípade spomínaného výpadku príjmu, pomôže aj s úhradami nákladov na rehabilitáciu, s poplatkami v štátnych aj súkromných zariadeniach, ale napríklad aj pri kúpe špeciálne upraveného auta, ktoré ľudia po ťažkých úrazoch potrebujú. A také auto, samozrejme, stojí viac práve pre tú špeciálnu výbavu.

Rovnako je poistenie platné, ak chcete po úraze upraviť byt (napríklad na bezbariérový) či keď potrebujete rekvalifikáciu na iný typ zamestnania. Jednoducho povedané, ako klient si môžete vybrať úrazové poistenie pre všetky prípady.

Čo pokrýva úrazové poistenie?

Úrazové poistenie má mnoho výhod a ako klient si môžete vyberať z desiatich rizík s kvalitnými a atraktívnymi limitmi plnenia. Môžete si napríklad vybrať rentu s plnením od 40 % alebo až od 60 % invalidity. Môžete sa poistiť pre prípad hospitalizácie následkom úrazu.

Ďalej pre rekonvalescenciu, pre bolestné, pre zlomeniny kostí, denné odškodné od siedmeho alebo až pätnásteho dňa po úraze alebo pre prípad smrteľného úrazu. Náhoda je blbec, ale úrazové poistenie je dobrým zabezpečením proti tomuto vrtochu osudu.

Aké sú výhody poistenia?

Okrem uvádzaných výhod ako flexibilita a rôzne varianty je to aj atraktívna cena pre skupiny, pričom poistení ľudia ani nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Ďalšími výhodami sú automatické a bezplatné poistenie pre trvalé následky úrazu novonarodeného dieťaťa, ktoré sa narodí počas trvania poistenia do dvoch rokov veku, na poistnú sumu až 30 000 €.

Ďalej: po úraze poskytuje úrazové poistenie klientovi súkromnú doplnkovú rentu už od 40 % invalidity s doživotnou výplatou, garantovaná lehota výplaty je 120 mesiacov. Ak príde k smrteľnému úrazu v zahraničí, poistenie poskytuje plnenie o 50 % vyššie. Pre pozostalých síce malá útecha pri strate milovanej osoby, ale stále to aspoň trochu pomôže pri nemilých vybavovačkách tohto typu.

V prípade, že hospitalizácia v nemocnici presiahne 20 dní, tak na nasledujúce dni garantuje o 50 % vyššie poistné plnenie. Mimo územia Slovenska môžete navyše rátať s mimoriadnym bonusom vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a 50 % dohodnutej poistnej sumy. Za rovnaký počet dní hospitalizácie môže klient získať aj denné dávky počas rekonvalescencie.

A pokiaľ ide o úrazové následky ako zlomeniny, paušálne plnenie poskytuje klientovi okamžitú finančnú pomoc až do výšky 200 €.

A záverom…

Nikdy neviete, čo vám život prinesie. Ľudia, ktorí si úrazy vytrpeli, vám určite povedia svoje. Nenechajte preto, aby si náhoda blbec s vami urobila, čo chce. Úrazové poistenie je v dnešnom svete vždy dobré mať zabezpečené.

Foto: pixabay.com