Ak sa žena dostane na materskú dovolenku, zatiaľ čo predtým aktívne pracovala, predstavuje to pre ňu samotnú, ako aj pre celú rodinu zníženie doterajšieho príjmu. Pritom každá matka by mohla rozprávať svoje, čo všetko je potrebné zabezpečiť, keď do rodiny pribudne prírastok. Najmä prvorodené dieťa si vyžaduje množstvo vecí, ktoré je potrebné zabezpečiť. Preto sa na trh dostali už aj pôžičky pre ženy na materskej dovolenke, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú istý spôsob riešenia týchto finančných problémov.

Takéto druhy pôžičiek ponúkajú najmä nebankové subjekty, keďže žena môže mať problémy preukázať banke svoj príjem. Napriek tomu sa aj tieto ostatné inštitúcie snažia poistiť, preto často vyžadujú preukázanie príjmu manžela. Ak je však žena dostatočne schopná popri materskej dovolenke si niečo privyrobiť, takýto príjem peňazí môže byť postačujúci pre dokladovanie.

Výhodou takýchto pôžičiek je, že nemusíte preukazovať na čo bol poskytnutý úver použitý. Môžete ho teda využiť podľa svojho vlastného zváženia. Ďalšou z výhod je dostatočná rýchlosť vybavenia pôžičky, preto máte svoje peniaze čo najskôr na účte.

Pri vybavení budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o príjme buď mamičky alebo manžela a bankový účet, na ktorý vám budú zaslané peniaze. Mali by ste zobrať na vedomie, že niektoré spoločnosti taktiež nahliadajú do záznamu dlhových registrov, či ste v minulosti nemali nejaké problémy so splácaním akýchkoľvek pôžičiek. Ak ste si plnili svoje povinnosti svedomito alebo si práve vybavujete prvú pôžičku vo vašom živote, získať peniaze by ste nemali mať problém.

Predtým ako sa rozhodnete požiadať o takýto druh pomoci, dobre zvážte či je jej využitie absolútne potrebné. Je na vás, aby ste vedeli na čo peniaze máte a čo všetko dieťa potrebuje. Získať pôžičku nemusí predstavovať vôbec problém, ale lepšie je pamätať na budúcnosť a zamyslieť sa ešte predtým, ako sa pre ňu rozhodnete, či ju neskôr budete vedieť splácať. Pravdou je, že žiť s úverom môže byť veľmi náročné!

Pozorne si prečítajte zmluvu a na všetky nejasnosti sa vopred pýtajte, prípadne sa poraďte s odborníkom. Nepodpisujte niečo alebo nechoďte do niečoho, v čom si nie ste stopercentne istí, inak by sa vám v budúcnosti mohli nakopiť problémy. Pamätajte na to, že je to pôžička, ktorú raz musíte vrátiť a to aj s úrokmi.

Všeobecne platí, že pôžička pre ženy na materskej dovolenke patrí k najrizikovejším formám pôžičiek, ktoré sa poskytujú. Preto si finančné inštitúcie dávajú dostatočne dobrý pozor na to, aby boli požičané peniaze v dohodnutom termíne aj vrátené. Tým, že mnohé ženy nepracujú, ich príjem je obmedzený a tým klesá aj vierohodnosť splácania úveru.