Súčasná situácia na Slovensku

Mnoho ľudí sa dnes rozhoduje či začať podnikať. Niet sa čomu čudovať. Dobe nie je veľmi priaznivá a málokto môže povedať, že so svojim súčasným zamestnaním je spokojný. Rady podnikateľov sa tak enormne zväčšujú. Podnikatelia sa však stretávajú s problémom financovania svojho projektu. Všeobecne platí, že bez štartovacieho kapitálu je takmer nemožné rozbehnúť fungujúce podnikanie. Záujemcovia, ale aj už existujúci podnikatelia sa tak často musia obracať na banky, alebo rôzne spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky.

Najťažšie to majú začínajúci podnikatelia. Začiatky sú vždy ťažké, no okrem toho narážajú na problém pri zháňaní pôžičky. Ak rozbiehate nový biznis, pre banku ste jednoducho rizikový klient. Banka sa vždy pozerá na výsledky podnikania z minulosti. Podnikateľovi bez minulosti nepožičia, lebo si nemôže byť istá, že vaše podnikanie bude úspešné a budete schopný splácať pôžičku. Ak v niektorej finančnej inštitúcii nájdete produkt pre „nováčika“, vždy sa bude viazať na ručiteľa, prípadne budete musieť ručiť nehnuteľnosťou.

V tejto neľahkej situácii však predsa len existuje aj iná možnosť. Pri štarte vám môže pomôcť tzv. mikropôžička. Tú poskytuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Predstavuje vítanú pomoc pre začínajúceho podnikateľa, ktorý však musí spĺňať isté kritériá. Musí byť právnickou alebo fyzickou osobou v postavení podnikateľa, musí mať menej ako 50 zamestnancov, mať oprávnenie k podnikateľskej činnosti, registrovaný a taktiež bezúhonný. Výška mikropôžičky sa pohybuje od 2500 do 50 000 eur, splatnosť od 6 mesiacov až po 4 roky. Žiadateľ vypíše formulár, predloží podnikateľský zámer, žiadosť aj zámer sa zanalyzuje a do 14 dní od rozhodnutia je žiadateľ informovaný o výsledku.

Ak máte fungujúci biznis a teda máte aj podnikateľskú minulosť, so žiadosťou o pôžičku sa môžete pokojne obrátiť na ktorúkoľvek komerčnú banku. V zásade je v ponuke veľké množstvo produktov. Nájdete účelové aj bezúčelové úvery, s rôznou výškou, dobou splatnosti aj ručením. Zväčša ani nemusíte byť klientom danej banky, aby ste dostali úver. Podnikateľ s históriou má viac možností a môže si vybrať produkt takpovediac „na mieru“.