V živote jednotlivca môžu nastať situácie, keď bude potrebovať požičať peniaze, ale žiadna banková, ani nebanková spoločnosť poskytujúca pôžičky už nebude ochotná mu ich požičať. Práve v takej situácií sa môžeme obrátiť na pôžičky od súkromných osôb.

Pôžička od súkromnej osoby je dohoda medzi dvoma fyzickými osobami. Dlžník a veriteľ sa dohodnú na podmienkach pôžičky tak, aby vyhovovali obom zúčastneným stranám. Výhodou tejto pôžičky je, že súkromné osoby väčšinou nepožadujú doloženie príjmu, alebo výpis z registra dlžníkov. Na druhej strane však požadujú ručenie majetkom, alebo prostredníctvom tretej osoby a tieto pôžičky bývajú sprevádzané vyšším RPMN.

Súkromné pôžičky sú veľmi ľahko dostupné. Dnes sa už poskytujú aj na internete a na ich vybavenie stačí zopár podpisov. Avšak treba si dávať pozor. Zásadne si vyberajte len overených investorov a veľmi pozorne si prečítajte zmluvu. Splátkový kalendár musí byť nastavený tak, aby ste splátky boli schopní splácať, inak prídete ešte o viac peňazí a váš dlh sa bude len prehlbovať. Súkromí investori totiž za oneskorené splátky požadujú často veľké penále. Takisto nezabudnite, že ručíte vlastným majetkom, takže v prípade neschopnosti splácať môžete oň prísť.