Exekúcia. Situácia, do ktorej je pomerne jednoduché sa dostať, často nerozvážnym konaním, čo sa financií týka, no zbaviť sa jej dá poriadne zabrať. V exekučnom konaní sa môžete ocitnúť v prípade, že si neplníte svoje splátkové povinnosti. Či už voči banke, poisťovni alebo inej inštitúcii. Exekútora na vás môže poslať súd aj za neplatenie výživného na dieťa. V takej chvíli to znamená jediné, a to, že máte nemalé finančné problémy. Avšak, vždy je tu riešenie.

Ak nemáte inú možnosť, môžete sa pokúsiť požiadať o pôžičku na vyplatenie exekúcie. Neočakávajte však so 100 percentnou istotou, že sa vám to podarí na prvýkrát. Banky takúto zábezpeku ani nemajú vo svojej ponuke produktov, pretože to je pre spoločnosť veľmi riskantným krokom dať niekomu peniaze, ak má na krku exekúciu. Avšak, niektoré nebankové spoločnosti takúto pôžičku klientom v núdzi ponúkajú. Pripravte sa však na poriadne vysoké poplatky.

Nebankovky, ktoré pôžičky na vyplatenie exekúcie ponúkajú, si dobre uvedomujú, že ak niekto tento typ pôžičky potrebuje, nemá jednoducho na výber a musí zobrať, čo je prvé dostupné. Preto neostaňte prekvapený, ak budete takúto pôžičku potrebovať a neostane vám nič iné, ako súhlasiť s úrokom vo výške niekoľko desiatok percent. Pri poberaní pôžičky na vyplatenie exekúcie si dobre prerátajte, akú veľkú sumu budete potrebovať, nakoľko je nemysliteľné sa takýchto podmienok žiadať o vyššiu čiastku, ako je potrebné a nevyhnutné.

Majte však na zreteli, že po schválení sa síce exekučnej záťaže zbavíte, no druhá vám pribudne v podobe splácania tejto pôžičky. Jej oneskorené splatenie vás môže vyjsť naozaj draho. Snažte sa teda dodržiavať presné dátumy a vašim finančným problémom čoskoro úplne odzvoní.