Človek sa môže ocitnúť vo finančnej tiesni z rôznych dôvodov. No horšie to býva pre ľudí, ktorí v takejto situácií nemôžu a nemajú možnosť získať pomoc. Vtedy sa uchyľujú ku krokom, ktoré nie sú pre ego človeka práve dvakrát veľmi príjemné a zvažujú pôžičku. Finančných inštitúcií, ktoré sa vám budú ponúkať s výhodnou pôžičkou je ako húb po daždi.

Ako sa má ale zariadiť človek, ktorému nevzniká nárok ani na takéto podmienky, pretože nemajú príjem? Pomoc sa hľadá u fyzických osôb, ktoré poskytnú peniaze viac-menej bez potvrdenia a spoliehajú sa na zodpovedné konanie dlžníka. Aj keď môžu byť niektoré vzťahy veľmi blízke, mali by ste sa takémuto postupu, bez potvrdení, jednoznačne vyhnúť.

Preverte si dlžníka

Ak ste sa už pre tento krok (často nedobrovoľne) rozhodli, mali by ste si najskôr preveriť osobu, ktorej požičiavate. Ak o nej viete, že za tovar, ktorý jej bol doručený v špeciálnej bezpečnostnej obálke, nezaplatila ani po niekoľkých výzvach, a preto si od vás požičiava, veľmi dobrý signál to nie je.

Ak je budúci dlžník dlhodobo neschopný splatiť svoje záväzky, radšej sa takejto pôžičke vyhnite. V prípade, že je to vysoká suma, platí naša rada a varovanie dvojnásobne, pretože tieto peniaze nemusíte dostať naspäť. Ak si toto rozhodnutie nepoistíte potvrdeným dokumentom, tak budú vaše nároky menšie.

Poistite sa papierom

Zákon vytvorenie konkrétnej zmluvy tohto druhu nijak špeciálne nedefinuje ani neupravuje. Dôležité je, aby ste sa ešte pri samotnom poskytnutí pôžičky na všetkom dohodli a písomne to aj potvrdili. Potom si môžete na svoje peniaze nárokovať aj podľa zákona a máte akú takú istotu.

Uveďte v zmluve veriteľa a dlžníka. Účel pôžičky, dátum poskytnutia a formu vyplatenia. Rovnako tak nezabudnite ani na dátum – lehotu splatenia dlhu, formu splátok a konečný termín.

Ak by ste si nevedeli poradiť. Inšpirujte sa internetom, je tu veľmi veľa vzorov, ktoré si len v počítači upravíte (môžete napísať aj na papier) a pre lepšie poistenie necháte overiť pred notárom. Vo forme notárskej zápisnice dokonca môžete získať aj exekučný titul.

Čo ešte môžete použiť ako dôkazný materiál?

Ak by ste sa spoliehali na dobré slovo a dohodu, určite budete spolu komunikovať s dlžníkom aj formou moderných technológií. Email, SMS alebo chat. Aj tieto formy môžu v krajných prípadoch a neschopnosti vymôcť svoj dlh, niekedy slúžiť ako potvrdenie.

Ak by vás doba nesplateného dlhu vážne rozhnevala, všetky podané sťažnosti, právne dokumenty a listinné dôkazy posielajte s potvrdením a v univerzálnych plastových obálkach.

Veriteľ (ten čo požičiava) to má niekedy naozaj náročné, pretože sa musí starať o to, ako požičať a ako svoje peniaze dostať aj naspäť. Pár riadkov vás predsa o veľa času neoberie, tak si na to v prípade najbližšej pôžičky priateľom alebo blízkym zmyslite.

Foto: pixabay.com