• Server opozickach.com slúži ako informačné centrum. Dôrazne upozorňujeme každého návštevníka, že nezodpovedáme za akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať skrz neaktuálny obsah stránky, alebo chybnými informáciami. Negarantujeme presnosť a vhodnosť článkov.

Obsah webových stránok opozickach.com má iba informačný charakter a funkciu.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam je vylúčená akákoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa za ujmu akejkoľvek povahy, napríklad za vznik škody, ktorá by užívateľovi z uvedených informácií, napríklad v dôsledku spoliehania sa na ich správnosť, vznikla.

  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu uverejneného na stránke opozickach.com.
  • Stránka opozickach.com obsahuje odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
  • Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.