Nájsť si dobrú a zaujímavú prácu, ktorá by nás bavila, je iste snom mnohých z nás. Niektorým sa to podarí, iným nie. Preto je v súčasnosti veľmi obľúbené aj podnikanie. Prostredníctvom neho hľadajú mnohí priestor na sebarealizáciu. Je možné buď prostredníctvom založenia živnosti alebo formou niektorej z obchodných spoločností. Založenie obchodnej spoločnosti je však právne zložitý proces. To však mnohých od podnikania odrádza. Často sa však ľudia ocitnú v zdanlivo neriešiteľných situáciách práve preto, že sú nedostatočne informovaní.

V súčasnosti totiž existujú mnohé spoločnosti, ktoré vám dokážu pomôcť a poradiť takmer v každej situácií.

V rámci podnikania je takou spoločnosťou práve m2b.sk, takže ak sa napríklad chystáte založiť spoločnosť a obávate sa, že to sami nezvládnete, môžete sa na ňu obrátiť.

Poskytujú nasledovné služby:

  • predaj spoločnosti
  • sídlo spoločnosti, tzv. virtuálne sídlo
  • založenie sro
  • odkúpenie pohľadávok
  • likvidáciu spoločnosti
  • predaj es, Európskej spoločnosti
  • založenie firmy v Maďarsku
  • založenie firmy v Českej republike
  • ready made platca DPH

Bližšie si môžeme priblížiť predaj európskych spoločností. Európska spoločnosť je novou formou podnikania, možnosť jej založenia je od roku 2004. V podstate ide o prestížnu nadnárodnú formu podnikania, ktorá sa od štandardných národných líši v niekoľkých zásadných oblastiach. Medzi najvýznamnejšie rozdiely patrí možnosť zmeny sídla európskej spoločnosti v rámci členských štátov Európskej únie bez likvidácie. Základné imanie musí mať výšku minimálne 120 000 Eur.

Jedná sa vlastne o nadnárodnú formu akciovej spoločnosti, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri tej krajiny, kde má sídlo. Ak sídlo zmení do iného členského štátu únie, zároveň opúšťa aj legislatívu danej krajiny. Veľkou výhodou takejto spoločnosti je aj fakt, že môže byť riadená správnou radou. Založená môže byť piatimi rôznymi spôsobmi.