Osamostatnenie sa a odštartovanie svojho vlastného nezávislého života nemusí byť vo všetkých prípadoch jednoduché. Nie každý mladý človek pochádza z rodiny, ktorá ho vie pri počiatku vlastného života finančne založiť a zabezpečiť, práve preto sa musia postarať sami o seba a byť si sebestační. V dnešnej dobre má však základ na samostatný život naozaj málokto a jedinou šancou sú pôžičky.

Mladomanželské pôžičky majú však pár obmedzení, niekoľko náležitostí a viacero výhod. Prvou, a zrejme aj tou najdôležitejšou podmienkou pre schválenie a pridelenie pôžičky pre mladomanželov, je ich vek a dĺžka manželského zväzku. Ani jeden z manželov nesmie mať viac ako 35 rokov a manželstvo nemôže trvať dlhšie ako dva roky. V opačnom prípade možnosť poskytnutia pôžičky či úveru zaniká.

Nie je však pravidlom, že mladomanželskú pôžičku majú vo svojej ponuke všetky banky či iné nebankové subjekty. Záleží to na fakte, že úrok je pre mladomanželov znížený a na zníženie prispieva ako štát, tak aj banka. Práve tá sa podľa svojich možností rozhodne, či pôžičku, kde musí úrok znížiť, zahrnie medzi svoje produkty. Príspevok banky musí byť polovica zo štátneho príspevku, minimálne však 1,5 percenta.

Každoročne sa ale mení podmienka maximálnej výšky platu manželov. Tá je počítaná v priemere na oboch, takže sa posudzuje ich súčet, nie osobitný príjem. Výška možnej schválenej mladomanželskej pôžičky je 10 000 eur a jej nespornou výhodou je bezúčelovosť. Avšak, príspevok je možné uplatniť si len na jednu pôžičku, takže je výhodnejšie požiadať o najvyššiu čiastku.