Na trhu s financiami existuje veľké množstvo úverov, ktoré môžu využívať fyzické osoby i právnické osoby a sú určené pre všetkých, ktorí potrebujú finančne dopomôcť v istej chvíli. Samozrejmosťou je, že takáto služba nie je nikdy zadarmo a vrátenie požičaných peňazí je absolútnou nutnosťou. To znamená, že odpustenie dlhu je neprípustné a každý kto sa rozhodne siahnuť po tejto možnosti, musí pamätať aj na to, že jedného dňa príde zúčtovanie.

K mnohým typom zaujímavých úverov sa radí aj Lombardný úver. Ide o krátkodobý úver, ktorý poskytuje banka klientovi na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva. Hnuteľným majetkom sa rozumejú napríklad cenné papiere, drahé kovy a podobne. Najčastejšie ho poskytuje národná banka ostatným komerčným bankám, ale využívajú ho aj fyzické osoby. Pri úverovom vzťahu dvoch bánk sa používa tzv. lombardná sadzba, ktorá je vo všeobecnosti vyššia ako základná úroková sadzba.

Výška samotného úveru závisí od hodnoty istiny, teda hnuteľného majetku. Vo všeobecnosti však platí, že banky ho poskytujú do výšky 60 až 90 percent z ceny zálohy. Pri tomto úvere je termín jeho splatnosti presne stanovený a je absolútne nevyhnutné, aby sa dodržal. V opačnom prípade by ste mohli prísť o založený majetok, na ktorý by si robila právom nárok samotná banka.

Medzi základné výhody tohto úveru patrí skutočnosť, že klienti, ktorí ho využívajú nemusia predávať svoj majetok, ale ho jednoducho založia, aby získali peniaze. Pôžička má samozrejme aj svoje úroky a to aj v prípade, ak sa klient rozhodne ju nevyužiť.

Medzi ďalšie zálohy okrem cenných papierov sa ráta aj tovar, pohľadávky, vkladné knižky, ale aj práva, napríklad autorské. Ak dochádza k poklesu ceny cenných papierov, ktoré sú zároveň istinou pri využití lombardného úveru, je nutné zálohu dorovnať.

Tento typ úveru však nie je veľmi populárny a až tak veľmi sa nevyužíva. V každom prípade patrí k súčasnej ponuke produktov bánk a je možné po ňom kedykoľvek siahnuť. Či sa už rozhodnete pre jeho využitie alebo nie, nezabúdajte, že v hre je váš osobný majetok prípadne iná cennosť, ktorú vlastníte a pri nedodržaní splatnosti o to môžete veľmi jednoducho prísť.

Žiaľ potom už nie je možné urobiť krok späť. Preto je dobré radšej dôkladné zváženie pred samotným požiadaním o úver a potom robiť všetko preto, aby vám celá táto finančná akcia priniesla úžitok nie škodu.

Ak sa vám ale podarí vyťažiť z úveru maximum, môžete si gratulovať. Využijete požičané peniaze a zároveň si ochránite to, čo ste vložili ako istinu. Pri lombardnom úvere to totiž nikdy nie je iba nejaká maličkosť.