Máte na krku úver, no dostali ste sa do situácie, kedy by ste potrebovali podať pomocnú ruku? Existuje služba nazývaná konsolidácia úverov, ktorej sa venujú rozličné finančné centrá a ďalšie inštitúcie. Táto služba je zameraná pre tých klientov, ktorí majú záujem prefinancovať svoj doterajší úver nejakým iným pre nich výhodnejším, ale aj tým, ktorí ho z akéhokoľvek dôvodu nezvládajú splácať. Takýmto spôsobom sa dá predchádzať problémom, ktoré by mohli nastať, ak si klient prestane plniť svoje finančné povinnosti, ku ktorým sa v minulosti zaviazal.

Keďže život prináša rozličné situácie a človek sa kedykoľvek môže ocitnúť na úplne inom mieste ako sa nachádza v čase vybavovanie finančnej pôžičky, siahnuť po tejto metóde sa vypláca o čom svedčí niekoľko prípadov.

Hlavnou úlohou je nájsť vhodné riešenie na problém, do ktorého sa klient dostal. Ide väčšinou o zníženie splátok, ktoré by mali samotnému dlžníkovi pomôcť pri ďalšom splácaní svojho doterajšieho úveru. To znamená mesačná suma, ktorú doteraz splácal sa znižuje tak, aby mu jeho aktuálne príjmy umožňovali i naďalej plniť si svoje finančné povinnosti. Prejavuje sa to aj znížením úrokovej sadzby, ale aj predĺžením obdobia splácania.

Treba si uvedomiť, že konsolidácia úverov nie je riešenie aktuálnej finančnej problematiky finančnou inštitúciou za klienta. Určite nie. Tú si klient musí vyriešiť sám. Inštitúcia sa iba snaží vylepšiť podmienky splácania podľa toho, aký príjem dosahuje klient v danej situácii. Takže i naďalej musí splácať svoje dlžoby, len v menších dávkach a dlhšom čase.

Takto sa dá zabrániť nepríjemným situáciám, vyhrážkam či priamemu konaniu, kedy je klient vystavený zoči – voči exekučnému úradu. To by určite nikto z nás nechcel zažiť a radšej si svoje záväzky pekne v pokoji budeme plniť. Nič iné nám ani neostáva, pretože ak sa raz rozhodneme pre úver, celá jeho ťarcha prechádza na naše plecia a sme za neho v celej miere zodpovední.

Keďže v minulosti a žiaľ aj v súčasnosti sa neustále objavujú prípady, kedy ľudia jednoducho nedokážu uniesť finančné bremeno, ku ktorému sa zaviazali, vznikli takéto centrá, ktoré sa snažia aspoň z časti ľuďom vypomôcť zvládnuť túto nepríjemnú situáciu. V dnešnej dobe žiaľ čoraz viac a viac ľudí siaha po takejto možnosti, čo súvisí najmä so stratou zamestnania a neschopnosťou nájsť si nové.

Pri voľbe úveru teda buďte opatrní a v čo najväčšej možnej miere sa snažte pozerať do budúcnosti. Ak je to čo len trochu možné, využite iné prostriedky financovania vašich aktivít a potrieb, v opačnom prípade vám iba ostáva spoliehať sa na vlastné šťastie pri splácaní.