V dnešnej dobe, kedy sa svet už niekoľko rokov zmieta v hospodárskej kríze, je pre priemerne zarábajúceho človeka takmer neprijateľné sa zaviazať úverovou či hypotekárnou zmluvou. Čo ale majú urobiť mladí ľudia, ktorí skončili školu a chcú sa stať nezávislými? V takýchto situáciách prichádza na rad štát, ktorý zabezpečí, aby mladá generácia mala aspoň nádej na začiatok zodpovedného a samostatného života.

Mladý človek, ktorý má stály a pravidelný príjem, chce si zabezpečiť vlastné bývanie, má možnosť požiadať slovenské komerčné banky o hypotekárny úver. Ak táto osoba spĺňa určité podmienky, má príležitosť získať takzvaný štátny príspevok pre mladých. Tento príspevok znamená zníženú úrokovú sadzbu na úver, no každý rok ho vláda nanovo stanovuje. K zníženej sadzbe od štátu pridáva rovnaké mínusové percento ešte aj samotná banka, čiže veriteľ, no do maximálnej výšky jedného percenta. V roku 2012 je znížená úroková sadzba od štátu dve percentá, teda dovedna sú to tri percentá.

Podmienky
Hlavnou podmienkou pre získanie takejto štátnej dotácie je vek žiadateľa, ktorý nesmie presiahnuť tridsaťpäť rokov. Ďalším dôležitým faktorom je príjem žiadateľa a osôb s ním vstupujúcich do zmluvy. Príjem osoby za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom je o úver žiadané, nesmie byť vyšší ako je 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy, vypočítanej v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá bola určená obkvartál dozadu. Ak v zmluve vystupujú dvaja, hranicu 1,3 násobku priemernej hrubej mzdy nesmie prekročiť ich súčet príjmov, nie každý osobitne. Je dôležité povedať, že poskytnutie úveru so štátnym príspevkom je schválené len tomu, kto v minulosti takýto úver ešte nepoberal.

Úver je poskytovaný na obdobie od štyroch do tridsať rokov, no maximálne do šesťdesiateho piateho roku žiadateľa. V prípade, že je úver čerpaný klientom viac ako päť rokov, po tomto roku stráca už nárok na štátny príspevok pre mladých a úroková sadzba na hypotekárny úver sa vyrovná štandardným podmienkam.

Počas prvých piatich rokov splácania úveru je klientovi umožnené kedykoľvek skladať mimoriadne splátky za účelom zníženia celkovej výšky úveru, pri ktorých nebude platiť žiadne administratívne poplatky. Mimoriadnu splátku je však potrebné nahlásiť dopredu v závislosti od konkrétnej banky, no zväčša je to jeden mesiac dopredu.

Menšou nevýhodou pri štátnom príspevku môže byť fakt, že sa klient zaväzuje k nevyplateniu celej výšky úveru v priebehu prvých štyroch rokov. Keby dlžník tento úver do štvrtého roku plynutia zmluvy vyplatil, musí následne vrátiť štátu celý príspevok pre mladých, ktorý mu bol udelený.

Hypotekárne úvery so štátom zníženou dotáciou sú určené na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu či výstavbu, a preto musí byť každý účel úveru aj patrične zdokladovaný. Zakladaná nehnuteľnosť v prospech banky musí byť určená na bývanie (byt, dom), a teda nie je možné zmluvne založiť chatu či podobné nehnuteľnosti.

Takýto typ hypotekárneho úveru je poskytovaný na minimálnu výšku päť tisíc eur, pričom klient dostane štátny príspevok na maximálne 70 percent zakladanej nehnuteľnosti, no len do výšky 50 tisíc eur. Na zvyšnú časť je už úroková sadzba na štandardnej úrovni určenej bankou. Obrovskou výhodou pre mladých pri úvere so štátnym príspevkom je možnosť odloženia splátok najviac po dobu piatich rokov, kedy dlžník platí len úroky. V čase narodenia dieťaťa je možné požiadať do troch mesiacov o odloženie alebo zníženie splátok na polovicu až na dobu 24 mesiacov.