Kanadské peniazeEkonomické termíny niekedy znejú náročne, nezrozumiteľne a takmer cudzo, no niekedy je presný opak pravdou a tieto neznámo znejúce slová poznáte pomerne dobre a možno aj z vlastnej skúsenosti. Jedným z takýchto termínov je aj forex, medzi laickou populáciou známy aj ako menový, devízový trh, ktorý je decentralizovaný, a teda sa nerealizuje len na burze, ale aj jednotlivo medzi brokermi.

Jednoduchým objasnením forexu je predmet jeho obchodovania, a to je nákup a predaj cudzích mien. Medzi dvomi cudzími menami je určený kurz, ktorý sa každým dňom podľa vývoja na burze mení. Stretnete sa s kurzom nákupným a s kurzom predajným. Každý chce na trhu zarobiť, práve preto ak chcete vstúpiť na tento trh, musíte sledovať kurzový vývoj a odhadnúť, kedy je ktorú menu lepšie kúpiť a ktorú predať. Sledujte najnovšie forex news a majte prehľad na devízovom trhu.

Forex alebo jednoduchšie teda menový trh, je najväčším ekonomickým trhom, na ktorom sa nezúčastňujú len veľké ekonomické subjekty, ale je otvorený pre všetkých, pretože najmenším vkladom do obchodovania na tomto trhu je už jedno euro. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jediným subjektom forexu sú len banky, no vy môžete meny nakupovať a predávať aj inými spôsobmi.

Obchody na devízovom trhu prebiehajú neústále a účastníci musia len odhadovať, aký pravdepodobný vývoj budú mať jednotlivé výmenné kurzy. Tie určujú, koľko jednej meny môžete kúpiť za jednu jednotku inej a naopak. Najväčšími subjektami na devízovom finančnom trhu sú, prirodzene, najväčšie svetové banky.

Foto: pixmac.sk, Don Nunn – flickr