Dostupná pôžička od Poštovej banky je bezúčelový úver, ktorý získate na ktorejkoľvek pobočke poštovej banky alebo na pošte. Je určená takmer všetkým typom klientov od zamestnaných po dôchodcov či invalidných dôchodcov vo veku od 18 do 70 rokov.

Ak ste zamestnanec musíte spĺňať podmienku minimálne 3 mesiace trvania pracovného pomeru v rámci Slovenskej republiky. Dôchodcom stačí, že poberajú starobný alebo výsluhový dôchodok. Invalidní dôchodcovia môžu byť vo veku od 35 do 70 rokov. Možno práve preto názov ,, dostupná“.

Výška úveru sa pohybuje v rozmedzí od 400€ do 7000€ so splatnosťou v rokoch od 2 do 6.

Takisto ako si môžete navoliť výšku úveru či dĺžku splatnosti, môžete upravovať aj výšku splátky, ktorá je mimochodom počas celej doby splatnosti úveru stále rovnaká. To znamená, že vaša splátka môže byť aj 13€.

Úver získate bez poplatku za poskytnutie a taktiež bez poplatku za vedenie úverového účtu, v prípade, že máte účet vedený práve v Poštovej banke.

V prípade nepriaznivých životných situácií môžete byť chránení aj poistením úveru, a to v sebe zahŕňa udalosti akými sú strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť či invalidita, prípadne aj smrť. V týchto prípadoch by vaše záväzky prebrala poisťovňa. Ak už splácate úver, môžete si ho kedykoľvek pripoistiť. Pokiaľ to situácia vyžaduje, je tu dokonca aj možnosť odkladu splátok, a to až po dobu 6 mesiacov.

Výhodou dostupnej pôžičky je aj možnosť predčasne ju splatiť, prípadne vkladať vyššie sumy formou mimoriadnych splátok, čím si skrátite dobu splatnosti.

Ďalšou z výhod je, že nebudete pri vybavovaní potrebovať ani ručiteľa ani potvrdenie o príjme a celú pôžičku vybavíte na počkanie. Jediné čo si so sebou prinesiete je občiansky preukaz a doklad preukazujúci váš trvalý pobyt, to znamená faktúru za elektrinu, telefón, plyn, vodné/stočné či obyčajnú SIPO poukážku. Dôchodcovia budú potrebovať aj potvrdenie o poberaní dôchodku.