Hospodárska kríza, nižšia životná úroveň, úvery, pôžičky, zadlžovanie, poistenia, splátky. Niekomu, kto nemá vyštudované bankovníctvo či nie je ekonomicky zameraný, má zrejme zmätok pri týchto pojmoch. No tie neodškriepiteľne súvisia s finančnou situáciou a potrebami skoro každého z nás.

Zaistenie budúcnosti
V dnešnej dobe je viac ako bežné a rozšírené zabezpečiť si životné poistenie. Uzatvára sa na dohodnuté poistné obdobie, po uplynutí ktorého sa nasporená čiastka klientovi vyplatí. Samozrejme, je očistená od vopred určenej sumy, ktorá plynie poisťovacej firme. Takýto typ poistenia vám garantuje istotu v prípade smrti, invalidity. Životné poistenie je v spoločnosti považované za istú povinnosť, pretože vašu budúcnosť nepoznáte ani vy samy a môžete tak ušetriť mnoho nepríjemností svojej rodine a najbližším.

Väčšina životných poistení v sebe zahŕňa aj úrazové poistenie, no nie je to pravidlom, preto by ste si mali vždy zistiť presné podmienky, aby ste sa vyhli nedorozumeniem pri bežných úrazoch. Ak úrazové poistenie nie je zahrnuté v tom životnom, je výhodné sa pripoistiť, pretože ľahšie úrazy nebudete mať nijako poistne kryté.

Investičné poistenie, ako už z jeho názvu vyplýva, ponúka klientovi už od nízkych, zväčša desať eurových, súm, sporiť a zabezpečiť si tak určitú istotu. Svoje prostriedky rozumne investujete a tie sa vám s vopred garantovaným percentom zhodnotia a vy tak máte ochranu pred nepriaznivými životnými udalosťami. Vaša rodina bude zabezpečená a v nečakaných udalostiach aj podporovaná. Investičné poistenie je na rozdiel od životného aj zhodnocovacie. Znamená to, že ku vašej sporenej čiastke sú vám ročne pripisované aj úroky a vaša vložená suma rastie.

Slovenská pobočka poisťovne a po novom aj banke Axa, ponúka svojim klientom širokú škálu poistení i dôchodkových sporení. Máte na výber z viacerých typov životného poistenia, ktoré si zvolíte a uzatvoríte podľa svojej potreby. Pri poistkách by ste nemali zabudnúť aj na svoj príbytok či automobil, nakoľko nikdy neviete, čo sa môže stať, aj keď nie vašim zapríčinením. Aj takéto poistenie vám Axa ponúka.

Poistenie úveru
Mnohí z vás majú už skúsenosť s úvermi či pôžičkami, možno bankovými, možno nie, no v každom prípade by sme mali myslieť na poistenie aj v takýchto momentoch. Slovenské komerčné banky neurčujú svojim klientom ako povinnosť poistiť si bežný úver alebo nastavené splátky, no takúto službu ponúkajú. Niektoré však tento typ poistenia určujú povinným pri takzvaných predschválených úveroch, ktorý ak klient čerpá, musí mať pripoistený a platiť tak mesačne navyše vypočítanú sumu.

Nie je to však na škodu! Poistenie úveru vám môže pomôcť v životných situáciách, ktoré nie sú priaznivé pre skladanie splátok úveru a vy nie ste schopný ďalej úver platiť. Sú to prípady smrti, pracovnej neschopnosti, straty stáleho zamestnania či trvalej invalidity. Čiastka, ktorú je mesačne potrebné splácať, určuje subjekt, v ktorom si poistenie uzatvárate a vypočíta výšku percenta z mesašných splátok pôžičky alebo úveru.

Myslite teda dopredu a vyhnite sa tak chvíľam, ktoré vám môžu dostať do nepríjemností a vy budete až príliš neskoro ľutovať, čo všetko ste mohli bez strát obísť.