Prehľadne zoradený zoznam bánk na Slovensku a ich kódy. Základné rozdelenie a funkcie Národnej banky Slovenska a komerčných bánk. Pred názvom každej banky je uvedený kód banky. Pokiaľ vás zaujímajú bližšie informácie o banke, stačí kliknúť na ich stránku a určite nájdete odpovede na vaše otázky.

Univerzálne banky:

Špecializované banky:

  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – kód banky: 5900, www.pss.sk
  • Privatbanka, a.s. -> kód banky: 8120 , www.privatbanka.sk
  • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. -> kód banky: 3000, www.szrb.sk
  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. -> kód banky: 7930 , www.wustenrot.sk
  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. -> kód banky: 8170 , www.csob.sk
  • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky – kód banky: 8440, www.cetelem.sk

Internetové banky

  • BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR -> kód pobočky: 8360, www.mbank.sk

O bankách – rozdelenie, informácie

Banka je finančná inštitúcia, ktorá je primárne zameraná na obchod s peniazmi. Zhromažďuje finančné prostriedky, teda prijíma vklady (pasívna operácia komerčnej banky), poskytuje úvery (aktívna operácia komerčnej banky) a tiež sprostredkúva ďalšie bankové operácie, transakcie, kde zaraďujeme služby ako prevody peňazí, inkaso, uloženie cenných papierov a cenných vecí, poradenské služby a mnohé ďalšie. Podľa špecializácie banky sú ponúkané aj bankové operácie.

V našej krajine považujeme za banku podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky právnickú osobu (na území SR), ktorá je založená ako akciová spoločnosť. Udelenie bankového povolenia má na starosti a rozhoduje o ňom Národná banka Slovenska. Ako je uvádzané v dôveryhodných zdrojoch, v určitých prípadoch je potrebná dohoda s Ministerstvom financií SR.

Banky môžeme rozdeliť podľa úloh do dvoch hlavných kategórií. Centrálna banka u nás je Národná banka Slovenska. Pri tejto banke sa môžete stretnúť aj s pojmami ceduľová alebo emisná banka. Druhú kategóriu tvoria obchodné, resp. komerčné banky, ktoré sú podľa zamerania rozdelené na univerzálne a špecializované.