Väčšina ľudí, či už mladých, či relatívne zabezpečených, ktorí chcú z niečoho menšieho spraviť alebo vybudovať niečo väčšie, nemá dostatok finančných prostriedkov na realizáciu svojich cieľov. V takom prípade je možnosť požiadať komerčné banky o úver. Nie vždy je však schválenie jednoduché.

Pravidelný príjem
Slovenské banky ponúkajú svojim klientom rôzne typy úverov, výšky úrokových sadzieb. Úroková sadzba sa skladá z takzvanej referenčnej sadzby a marže banky. Referenčná sadzba, pomocou ktorej sa určuje výška úroku, je vypočítavaná podľa pravidiel na medzibankovom peňažnom trhu v eurozóne (EURIBOR) a Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad všetkými bankovými subjektami na Slovensku.

Mnohé komerčné banky, ktorých cieľom je predovšetkým zisk, majú pre svojich klientov pripravené takzvané predschválené úvery. To znamená, že klient, ktorý je „disciplinovaný“ a zároveň aj nadobúda pravidelný príjem, má dopredu schválenú určitú sumu peňazí, určenú výšku splátky a taktiež aj úrokovú sadzbu. Ak má o tento úver klient záujem, nemusí nič dokladovať a je mu poskytnutý ihneď.

Spomínaná „disciplinovanosť“ nie je len teoretickým pojmom, no v praxi je lojalita žiadateľa o úver podrobne skúmaná v registri dlžníkov. Je to akási databáza klientov bánk, do ktorého môžu nahliadnuť slovenské banky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku. Evidujú sa tu informácie o každom žiadateľovi úveru mimo nebankových subjektov a jeho splácaní, čerpaných úveroch, žiadostiach, omeškaniach. V prípade, že sú preferencie klienta nepriaznivé, šanca na schválenie žiadosti o úver sa znižuje a vo väčšine prípadoch je aj zamietnutá. Preto je dôležité si dávať pozor na termíny splátok, splátkový kalendár, aby v budúcnosti nebol problém s vybavením bankového úveru.

Podmienky zmluvy
Komerčné banky ponúkajú viacero typov úverov, a to napríklad spotrebný bezúčelový úver, úver Work and Travel (pre štúdium mladých v zahraničí), účelový úver, úver pre mladomanželov. Výšky úrokových sadzieb pri spotrebných úverov sa pohybujú v priemere od deväť percent, no štandardná výška úrokov je dvanásť až sedemnásť percent. Sú to pomerne vysoké čísla, no v porovnaní s nebankovými subjektami je takýto úrok viac ako prijateľný. Peniaze sa po schválení prevedú žiadateľovi bankovým prevodom na účet.

Nepochybne veľkou výhodou pri úveroch je fakt, že nie je potrebné zakladať žiadnu nehnuteľnosť a podmienky pre získanie čerpania úveru nie sú také prísne ako pri žiadaní o hypotéku. Klient musí pri žiadosti predložiť dva rôzne doklady totožnosti, potvrdenie o príjme a výpisy zo všetkých účtov.

Výhody a nevýhody
Bankové úvery sú poskytované na obdobie od jedného do približne šiestich rokov, v závislosti od vlastných podmienok komerčných bánk. Čas, za ktorý sa oznámi klientovi vyjadrenie ku žiadosti o úver sa pohybuje v priemere od jedného dňa do jedného týždňa. Tak isto záleží na každej banke, ako má stanovené interné podmienky.

Pri úveroch je síce vyššia možnosť schválenia žiadosti, no zväčša sú poskytované do výšky približne 25 tisíc eur, čo je na kúpu nehnuteľnosti alebo výstavbu málo. Výhodou je síce kratšia doba splácania, no na druhej strane sú aj vyššie úroky, pretože úlohou komerčných bánk je zisk. Avšak, pri krátkej splatnosti úveru je výška mesačnej splátky priveľmi vysoká, a teda nie pre každého aj prijateľná.