Určite ste už aspoň raz zamysleli, ako to bude s vaším dôchodkom. A hoci sa nás to všetkých skôr či neskôr bude týkať, málokto z nás má jasnú predstavu o tom, kedy presne do dôchodku pôjde, ani aká bude výška jeho dôchodku.

Čo sú úplne najčastejšie otázky, ktoré si ľudia v súvislosti s dôchodkom kladú?

Nárok na dôchodok – vzniká každému?

Nárok na poberanie starobného dôchodku má každý, kto má odpracovaných minimálne 15 rokov poistenia v Sociálnej poisťovni. Živnostníci musia odvádzať v minimálnych dávkach, tiež aspoň 15 rokov, aby vznikol nárok na dôchodok. Všetci pritom musia dovŕšiť aktuálny minimálny vek odchodu do dôchodku, ktorý sa však rok čo rok posúva.

Podľa čoho sa stanoví vek odchodu do dôchodku?

Mení sa podľa priemernej strednej dĺžky dožívania sa veku ľudí na Slovensku. To znamená, koľko v priemere sa dožívajú muži a koľko slovenské ženy.

Muži dosahujú priemerných vekov dožitia 72,9 roka, ženy dosahujú priemerný vek dožitia 79,61 roka, pričom aktuálny vek odchodu do dôchodku je 62 rokov, výnimkou je pravdaže predčasný dôchodok.

Dokedy štát vypláca dôchodky?

Z prvého piliera vypláca štát dôchodky doživotne a z druhého piliera maximálne do 91. roku života, dôchodky sa však vyplácajú aj z 3. piliera.

Prvý pilier je štandardný starobný dôchodkový systém, ktorý funguje na základnom princípe pravidelných odvodov do Sociálnej poisťovne zhruba 27% zo závislého príjmu a tiež SZČO.

Druhý a tretí pilier fungujú na dobrovoľnej báze, nakoľko ponúkajú možnosť zabezpečiť sa na starobu podľa vlastných predstáv aj finančných možností. Podobne ako pri stavebnom sporení je však najprv vhodné urobiť si porovnanie a zistiť, či sa vám odkladať si na dôchodok vo vlastnej réžii aj skutočne vyplatí.

Foto: pixabay.com