Ak ste sa ocitli v situácii, kedy vaše príjmy nedokážu pokryť všetky momentálne náklady na život,
asi budete potrebovať získať peňažné prostriedky z iných zdrojov. Najlepším spôsobom je požičať
si peniaze od rodiny alebo známych. S touto možnosťou sa ale často nestretávame. Vo väčšine
prípadov nám zostáva obrátiť sa na banku alebo na inú inštitúciu. Ako si ale vybrať zo širokej ponuky
poskytovateľov? Na túto otázku budeme teraz hľadať odpoveď.

Úver od banky

Prvé kroky k získaniu pôžičky by mali smerovať do banky. Banky poskytujú rôzne druhy pôžičiek
určených na rôzne účely. Sú charakteristické nízkym úrokom, serióznym jednaním ale aj vysokými
požiadavkami kladenými na žiadateľa. Ak ste sa ocitli vo finančnej tiesni a vaša bonita je príliš nízka,
získať úver v banke je preto často nemožné. Potom nezostáva nič iné, len sa obrátiť na nebankového
poskytovateľa pôžičiek.

Nebankové inštitúcie

Ak ste v banke so žiadosťou o pôžičku neuspeli, vaše kroky budú smerovať k súkromným inštitúciám
poskytujúcim úvery. Na našom trhu pôsobí viacero takýchto poskytovateľ. Odporúčame obrátiť sa na
inštitúciu s históriou a so širokou základňou spokojných žiadateľov. Pri využití pôžičiek od jednotlivca
odporúčame dôkladne si preštudovať zmluvu o pôžičke. Najlepšie ak si ju necháte preveriť
právnikom, pretože riziká sú naozaj veľké. Pri známych poskytovateľoch sa chytákov v zmluve báť
nemusíte.

Náš tip: Zoznam nebankových poskytovateľov nájdete na http://www.euroburza.sk